فیزیک سال دوم دبیرستان فصل 5 فشار در شاره ها

حجم فایل : 474.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان
فصل 5(فشار در شاره ها) نیروی عمودی وارد بر یکای سطح را فشار می گوییم. فشار نیروی عمودی(N) مساحت سطح تماس برحسب پاسکال فشار یک جسم 2000 گرمی بر سطح برابر با 400 پاسکال است. مساحت سطح تماس جسم با سطح افقی خود چقدر است؟ مثال پاسخ در تصویر مقابل اگر مساحت تماس فشار بر سطح چند کیلوپاسکال است؟ مثال نیروی عمودی پاسخ پایان...